1. Qitailang's HP
  2. Esperanto

短縮語

AdE
Akademio de Esperanto
a.K.
antaŭ Komunerao aŭ antaŭ Kristo
bv.
bonvolu
°C
grado(j) celsia(j)
ĉ.
ĉirkaŭ
div.
diversaj
D-rino
Doktorino
D-ro
Doktoro
E-isto, Esp-isto
esperantisto
ekskl.
ekskluzive
ekz.
ekzemple; ekzemplero
ekz-o
ekzemplo
ekz-ro
ekzemplero
eld.
eldono, eldonis
elp.
elparolu
Eo, E-o, E, Esp.
Esperanto
F-ino
Fraŭlino
F.K.
Fundamenta Krestomatio
Ges-roj
Gesinjoroj
g
gramo
h.
horo
i.a.
inter aliaj, interalie
il. pk.
ilustrita poŝtkarto
inĝ.
inĝeniero
inkl.
inkluzive
jc.
jarcento
j.
jaro
k.a.
kaj aliaj
k.c.
kaj ceteraj
k-do
kamarado
kg
kilogramo(j)
k-io
kompanio
k
kaj
K
kelvino(j)
km
kilometro(j)
kp.
komparu
k.s.
kaj similaj
k.s.
kaj simile
ktp, k.t.p.
kaj tiel plu
LKK, L.K.K.
Loka Kongresa Komitato
L, l
litro
mag.
magistro
mld
miliardo(j)
mln
miliono(j)
m
metro
n.b.
notu bone
nifo
ne-indentigita fluganta objekto
n-ro
numero
PIV
Plena Ilustrita Vortaro
p.K.
post komunerao aŭ post Kristo
pk.
poŝtkarto
PMEG
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko
p.
paĝo(j)
prez.
prezidanto
prof.
profesoro
proks.
proksimume
PS, P.S.
postskribo, posta skribo
PV
Plena Vortaro
red.
redaktis, redaktisto, redaktoro
resp.
respektive
ReVo
Reta Vortaro
rim.
rimarko
s-ano
samideano
S-ino
Sinjorino
S-ro
Sinjoro
s
sekundo
TEJO
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
t.e.
tio estas
t.n.
tiel nomata
TTT
Tut-Tera Teksaĵo
UEA
Universala Esperanto-Asocio
UK
Universala Kongreso (de Esperanto)
UN
Unuiĝintaj Nacioj
v.
vidu
Z
Zamenhof

[引用]
https://eo.wikipedia.org/wiki/Mallongigo

P.S. = Posta skribo.
v. = vidu.
ĉ. = ĉirkaŭ
b.t. = bonvolu turni (PTO)
bv. = bonvolu
D-ro = Doktoro
ekz. / ekz-e = ekzemple
eld. = eldonis/eldono (published by/edition)
f-ino = fraŭlino (Miss)
i.a. = interalie, inter aliaj (amongst other things)
il. = ilustrita.
Inĝ. = Inĝeniero
j. = jaro
k = kaj (sen punkto!)
k.a. = kaj aliaj
k.c = kaj cetere
k.e.p. = kiel eble plej
K-io = Kompanio
kp. = komparu
k.s. = kaj simile
ktp = kaj tiel plu
Mag. = Magistro
N.B. = Notu bone
N.d.I.R = Noto de la Redakcio
n-ro = numero
p. / pĝ = paĝo
p.a. = per adreso
proks. = proksimume
atm. = antaŭtagmeze
ptm. = posttagmeze
Red. = redaktoro
resp. = respektive
rim. = rimarkigo
s-ino = sinjorino
s-ro = sinjoro
S-ta = Sankta
t.e. = tio estas
t.n. = tiel nomata
trad. = tradukis
vol. = volumo
p.K. = post Kristo
a.K. = antaŭ Kristo

[引用]
https://lernu.net/eo/forumo/temo/7737