1. Qitailang's HP

Esperanto


Vi povas renkonti kun ĉarmaj esperantistoj en YouTube.
Esperanto kaj Goo / エスペラントと碁

Goo-ludejo / エスペラント版ボード碁会所
Terminoj kaj Vortoj en Goo-Ludo/ 囲碁用語集
La Plej Faciligita Goo, "Korbo-Goo" / ザル碁ーいちばん易しい囲碁

Utilaĵoj por Supersignitaj Literoj / 字上符文字関連ツール

Utilaĵoj por supersignitaj literoj
1. テキスト随時変換2. HTML一括変換3. HTMLブラウザ変換フィルター4. 入力支援フォーム5. 字上符文字入力機能付きコメントフォーム

Fundamento de Esperanto / エスペラントの基礎(拙訳付き)

1. Antaŭparolo 前言2. Gramatiko 基本文法3. Ekzercaro 練習文集

Memoraĵoj / 学習メモ・スクラップ

文法のまとめ
代用表記について
冠詞不定詞前置詞対格語尾本来副詞接続詞再帰代名詞間投詞よく使う単語の意味と使い方

Miaj Pensoj / エスペラントについて思うこと

発音についてNaismoについてエスペランチストに対する敬称

Ligoj / リンク
Forumo / 掲示板